PG SLOT เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ปลอดภัย 100%

ลอง สล็อตpg เล่นฟรี เป็น การพนันออนไลน์ ใหม่ที่จริงจัง ปลอดภัย และ ปลอดภัย

สล็อตpg เล่นฟรี

ลอง สล็อตpg เล่นฟรี เป็น การพนันออนไลน์ PG SOFT

ติมอร์-เลสเต หนึ่งใน ประเทศ ประชาธิปไตย ที่ แข็งแกร่ง ที่ สุดในเอ เชียตะวันออกเฉียง ใต้ กําลังก้าวไปอีกขั้น ใน การ เป็น เขตอํานาจศาลใหม่ ในภาค การพนัน และ เกม ออนไลน์ เพื่อเสริมระบอบ การ ปกครองในมอลตา และ เกาะแมน และ ไม่เพียง เน้นไป ที่ สล็อตpg เล่นฟรี

สมาคม เกม เสมือนจริง (VGA) ของ ติมอร์-เลสเต เป็น เจ้าภาพจัดง านอุตสาหกรรมพิ เศษเมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ ซึ่ง เปิดเผยรายละ เอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับกรอบ การกํากับดูแล ที่ เสนอ

สมัครใหม่ รับโบนัส 100% (Blue)

VGA จะแนะนํา ให้รัฐบาลติมอร์ – เลสเตออกใบอนุญาตทั้ง B2C และ B2B กฎระ เบียบจะจําลอง มาจากมอลตา และ กฎและใบอนุญาต ของ เกาะแมนจะออก ในไตรมาสที่สอง หรือสามของปีนี้ นอกจากนี้ยัง ได้รับการยืนยันว่า VGA จะดํา เนินการกระบวนการปรึกษาหารื อกับอุตสาหกรรม เพื่อปรับแต่ง แนวทาง การกํากับดูแลสําหรับ สล็อตpg เล่นฟรี เพิ่ม เติม

“เป็น เกียรติอย่าง ยิ่ง ที่ ได้ เป็นเจ้าภาพจัดง านในลอนดอนซึ่ง เป็น ตัวแทน ของ ติมอร์-เลสเต และ ต้อนรับ ประธานาธิบดีรามอส-ฮอร์ตาในฐานะวิทยากร” Richard Leather ประธาน VGA กล่าว “เป้าหมาย ของ เราที่ VGA คือการ สนับสนุนติมอร์-เลสเตใน การ เป็น เขตอํานาจศาลที่ตรง ตาม และ เหนือกว่า แนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุด ในกฎระ เบียบ และ การออกใบอนุญาต การพนัน ออนไลน์ PG SLOT นอกจากนี้ เราตั้งตารอที่จะ ได้พูดคุยกับ ผู้ ประกอบ การ และ ซัพพลายเออร์ ที่มี ความ รับผิดชอบซึ่ง กําลังมอง หาเขตอํานาจศาลที่จริงจัง ปลอดภัย และ ปลอดภัยสําหรับธุรกิจ ของ พวกเขา”

ประธานาธิบดี Jose Ramos-Horta ของ ติมอร์ซึ่งอยู่ระหว่า งการ เยือนลอนดอนอย่าง เป็นทางการกล่าว ในงาน เกี่ยวกับโอกาสทาง เศรษฐกิจ ที่มีอ ยู่ ในติมอร์-เลสเตในปัจจุบัน ประเทศ มี กําหนดจะ เข้าร่ว มสมาคม ประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (อาเซียน) ใน ปี 2568 และ กําลังพยายามกระจาย เศรษฐกิจ รวมถึง ในภาคดิจิทัล และ ไอ ที โดย ได้รับ ความ สนใจ เพิ่มขึ้นจากนักลง ทุนจากทั่วโลก ไม่ใช่แค่ผลักดัน สล็อตpg เล่นฟรี

Metaverse Casino

ในง านในลอนดอน SoftSwiss และ Vittoria Services ได้ลง นามในข้อตกลง กับ Capital Group Timor-Leste ซึ่ง เป็นตัวแทนของ งานใหม่ 120 ตําแหน่ง แรกในโครง การเอาท์ซอร์ สกระบวน การทางธุรกิจใหม่ (BPO) รวมถึง บริ การดูแลลูกค้า PG SLOT ที่ จะเริ่มดํา เนินการใน Dili เมืองหลวง ของ ติมอร์-เลสเตในอีกไม่กี่ เดือนข้างหน้า

BPO ซึ่งกําลังติดตั้ง ในอาคารใหม่ล่า สุดใน Dili ETO Tower รวมถึง สถานที่ฝึกอบรม ที่ ผู้ ปฏิบัติงาน และ หัวหน้าง านมากถึง 100 คนจะ ได้รับการฝึกอบรมก่อน ที่ จะได้รับการว่า จ้าง

“โครง การนี้มีความสําคัญอย่าง ยิ่งสําหรับติมอร์-เลสเต ซึ่ง เป็น ประเทศที่ต้อง การโอกาส ใน การทํางานมาก ขึ้นสําหรับคนหนุ่มสาว และ ประมาณ 70% ของ ประชากรทั้ง หมดมีอายุต่ํากว่า 30 ปี” Antonio Sampaio ประธานเจ้าหน้า ที่ ฝ่ายปฏิบัติการ ของ Capital Group Timor-Leste กล่าว “นี่ เป็น การลงทุนครั้งสําคัญ ของ กลุ่มทุนติมอร์-เลสเต และ ยังแสดง ให้ เห็นถึงความสําคัญ ของ ความ คิดริเริ่ม ของ ภาคเอกชน ที่มีต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ”

สมัครใหม่ รับโบนัส 100% (Blue)