PG SLOT เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ปลอดภัย 100%

ผู้ใหญ่ 1.6 ล้านคนในอังกฤษจะได้รับประโยชน์จาก การเล่น การพนัน สล็อตpg

สล็อตpg-songkran-splash

รับประโยชน์จาก การเล่น การพนัน สล็อตpg

ตัวเลขด้านสาธารณสุข ใหม่สําหรับอังกฤษประ เมินว่า ผู้ ใหญ่ 1.6 ล้านคนจะ ได้รับ ประโยชน์จากการรักษา ที่ นําโดย ผู้ เชี่ยวชาญสําหรับอันตรายจาก การพนัน สล็อตpg

ตัวเลขโดย ประมาณเป็นส่วนหนึ่ง ของ การอัปเดต ความ ชุกเกี่ยวกับ “ความต้อง การ และ การสนับสนุน การรักษา การพนัน สล็อตPG” ที่ดําเนิน การโดยสํานักงาน เพื่อการ ปรับปรุงสุขภาพ และ ความ เหลื่อมล้ํา (OHID) ซึ่งรายง านต่อกรมอนามัย และ การดูแลสัง คม

สมัครใหม่ รับโบนัส 100% (Blue)

การ ปรับปรุงนี้ระบุว่า ผู้ ใหญ่ส่วนใหญ่ 970,000 คน (60%) อาจต้อง การการรักษาแบบ “ระดับ 2” ซึ่ง เกี่ยวข้องกับ การสัมภาษณ์สร้าง แรงบันดาลใจสอง ถึงสามครั้ง โดย ผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ เชี่ยวชาญ

จํา เป็น ต้องมี การดูแลที่ลึกซึ้งยิ่ง ขึ้นสําหรับ ผู้ ใหญ่ 243,000 คนที่ต้อง การการรักษาแบบ “ระดับ 4 intensity” ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการบําบัดด้วย ความ รู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรม (CBT) ระหว่าง แปดถึง 14 ครั้งซึ่ง นําโดยนักจิตวิทยา

แนะนํา ให้ใช้การรักษาแบบ เข้มข้นสําหรับ ผู้ ใหญ่ 40,000 คน ดูแลโดยโปรแกรมที่อยู่อาศัย 12 สัปดาห์พร้อม การบําบัดแบบตัวต่อตัว และ แบบกลุ่ม

รายละเอียด ของ การประมาณ การระดับภูมิภาคทํา ให้ดัชนีลอนดอนมีความ ชุกสูงสุดสําหรับ ผู้ ที่ต้อง การรักษาในอัตรา “3835 ต่อ 100,000” ซึ่งคาดว่า จะมีผู้ใหญ่ 266,707 คนที่ต้อง การการสนับสนุนอันตรายจาก การพนัน สล็อตpg

ลอนดอนตามด้วยทาง ตะวันตกเฉียง เหนือ (3782 ต่อ 100,000) และ เวสต์มิดแลนด์ส (3751) เนื่องจาก การอัปเดตระบุว่าอัตรา ความ แตกต่าง ในระดับภูมิภาคมีสา เหตุมาจาก การเปลี่ยนแปลงทาง ประชากรศาสตร์ทั่วอัง กฤษ

สมัครใหม่-100

ตัวเลขโดย ประมาณ ของ ผู้ ใหญ่ 1.6 ล้านคนที่ต้องการ การสนับสนุนการรักษา ในอังกฤษมีรายละ เอียด เป็นค่ามัธยฐาน ของ “ช่วงความเชื่อมั่น 95%” ระหว่าง 1,301,206 (ล่าง) ถึง 1,939,991 (บน) ผู้ ใหญ่ที่เห็นว่าต้อง การการสนับสนุน การรักษา

การปรับปรุงให้การ ประมาณการ เพิ่มเติม เกี่ยวกับ “เด็กที่อาศัยอยู่ ในครัวเรือนที่มี ผู้ ใหญ่ที่ เล่น การพนัน ที่อาจต้อง การการสนับสนุน” ซึ่ง “การ ประมาณ การโดยรวมคือมี เด็ก 912,805 คนที่อาศัยอ ยู่ ในครัวเรือน ประเภทนี้ในอังกฤษ” การประมาณ การนี้ ได้รับ การสนับสนุนจากระดับ ความ เชื่อมั่น 95% ในช่วง เวลา 754,864 ถึง 1,116,074 เด็ก

ผู้ชมได้รับแจ้งถึง วิธีการเฉพาะ ที่ ใช้โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย เชฟฟิลด์ และ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ซึ่ง จัดทํา การประมาณการสําหรับ OHID

ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงจึง ให้รายละเอียดว่า “การประมาณ การเหล่านี้จํา เป็นต้องกําหนด ประเภทการรักษาหรือ ประเภทการสนับสนุน ที่ เหมาะสม รวมถึง การใช้เทคนิค การ ประมาณค่าพื้นที่ขนาด เล็กกับข้อมูล ที่ เป็นตัวแทนระดับ ประเทศ การ ประมาณการ เป็นเพียง ความ ต้องการ การสนับสนุน ของ ผู้ ที่ เล่น การพนัน สล็อตpg และ ไม่พิจารณาถึง การสนับสนุน ที่จํา เป็น โดยผู้อื่น ที่ ได้รับผลกระทบจาก การพนัน ของ พวกเขา”

นักวิจัยได้ทํา “Delphi Consensus Survey” บนแพลตฟอร์ม การวิจัย Open Science Framework (OSF) โดย ใช้ข้อมูลจากอง ค์กรวิชาชีพ 22 แห่งที่ให้บริการบําบัด และ สนับสนุน การพนัน pgสล็อต

ข้อเสนอแนะระบุบริการ การรักษา / สนับสนุนหก ประเภทโดยมีรายละ เอียดดังนี้: คําแนะนําสั้น ๆ การแทรกแซงสั้น ๆ แบบขยายการแทรกแซง ทางจิตสังคม CBT ที่นําโดยนักจิตวิทยา การรักษาที่อยู่อาศัยแบบเข้มข้น และ การสนับสนุน เพื่อน

การวิจัย เกี่ยวกับ การ ประมาณการอัตรา ความ ชุกอ้างอิง จากการสํารวจสุขภาพ ของ NHS England สําหรับอัง กฤษโดยรวมข้อมูลจาก ปี 2015, 2016 และ 2018 และ ใช้ “การถดถอย โลจิสติกพหุนาม”

Register-NJOY1688-GIF